Welcome

Dạo này đang cố gắng cai nghiện nên mỗi khi ra hàng cà phê gần nhà mình không gọi double shot espresso bé như chén hạt mít và đậm đặc nữa mà

Dạo này đang cố gắng cai nghiện, nên mỗi khi ra hàng cà phê gần nhà, mình không gọi double shot espresso bé như chén-hạt-mít và đậm đặc nữa, mà thường gọi một tách cappucchino, loại to như cái ao, uống-no-chưa-tỉnh. - Chị uống ở đây như mọi khi à ? - Vâng, nhưng cậu làm ơn cho tôi xin chiếc cốc giấy như để cầm đi, cái tách này to và nặng quá, các ngón tay tôi đang bị đau ! Cậu í lồng thêm chiếc cốc giấy thứ hai vào cốc cà phê, đưa lại cho mình : - Để chị cầm cho đỡ nóng, với lại, mọi khi tôi thấy chị hay ngồi viết đằng kia, dùng 1 chiếc cốc giấy, nó nhẹ, dễ bị đổ lên giấy ! Lòng tốt như hoa nở, không phải cứ bảo hoa đừng nở là hoa đừng nở ?.
2021-06-11
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *