Welcome

Có vài điều muốn nói như sau chuyện thần thánh không phải thích là cầu thích là hứa thích là nói

Có vài điều muốn nói như sau
chuyện thần thánh, không phải thích là cầu, thích là hứa, thích là nói. Năm nay những ai có người nhà, hoặc chính mình đã chót hứa chót hẹn với Công Đồng Tứ Phủ thì phải ra hầu, hoặc giải. Còn ai chót làm lễ trình đồng mà ko có căn cơ, thì phải đi giải ngay. Đây không phải là lần đầu, tôi nói cái này. Năm nay dưới đó nhiều việc đang thiếu người.. cứ tự rủ nhau đi đăng lính thì nhà tang lễ lúc nào cũng đông.
2021-12-05
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *