Welcome

Bẫy Vọng Âm Hồn Chi Thuật Hóa Dương Về Tây Phương

Bẫy Vọng Âm Hồn Chi Thuật - Hóa Dương Về Tây Phương.
Tôi biết có nhiều điều tôi nói ra, thì có thể sẽ có người cười và thậm trí coi thường. Mà cái đó với tôi không thành vấn đề, vì Pháp tùy duyên mà tới, chúng sinh hữu duyên thì độ. Cũng gần giống như khi bạn đưa cái điện thoại cho một người thổ dân,sống ở sâu trong rừng Amazone và một người ở ngoài bìa rừng ngay thành phố Sao Pao Lô thôi. Bạn sẽ nhận ra sự khác biệt.
Chúc các bạn đồng tu sẽ có thêm niềm tin vào pháp môn niệm Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
2021-12-04
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *