Welcome

Hiện nay chúng tôi đã áp dụng VPCP không giấy cá nhân tôi đi công tác vẫn xử lý công việc qua mạng một ngày ký 200 hồ sơ

“Hiện nay chúng tôi đã áp dụng VPCP không giấy, cá nhân tôi đi công tác vẫn xử lý công việc qua mạng, một ngày ký 200 hồ sơ. Văn bản chậm thì biết ngay chậm ở đâu, thay người xử lý là văn bản nhanh ngay”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết và đề nghị các cơ quan của VPCP nghiên cứu sớm triển khai việc kết nối “không giấy tờ” với Bắc Ninh, nếu làm thành công sẽ là mô hình để VPCP triển khai với các địa phương khác
2021-10-24
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *