Welcome

BẢNG GIÁ 20 3 Call 0978438888 6s hồng 32g đẹp keng 9 000 đóng hộp được luôn 6s trắng 32g đẹp keng 8 600 đóng hộp được luôn 6g vàng 16g lv 4

BẢNG GIÁ ??? 20/3
Call. .0978438888
?6s hồng 32g đẹp keng = 9.000 đóng hộp được luôn
?6s trắng 32g đẹp keng = 8.600 đóng hộp được luôn
?6g vàng 16g lv = 4.950 /-strong Đẹp
?5s vàng 16g = 3.000 /-strong Đẹp
?5s vàng 16g = 2.750 /-strong phẩy
?5s vàng 16g = 2.600 /-strong kdvx
?6Plus vàng 64 = 8.200 /-strong đẹp keng
?6Plus vàng 16 = 6.800 lv /-strong đẹp
Khách lấy sl em fix cực tốt
➖Nhận ship quanh khu vực HN
➖Cam kết main zin,màn zin
➖Bảo hành 7 ngày với main, 3 ngày với màn hình và touch id
➖Nhận ship quanh khu vực HN
➖Cam kết main zin,màn zin
➖Bảo hành 7 ngày với main, 3 ngày với màn hình và touch id
2021-09-07
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *