Welcome

Một kiệt tác của Patek Philip Sx 7 chiếc trên toàn thế giới 1 chiếc để viện bảo tàng 6 chiếc được bán trên thị trường

Một kiệt tác của Patek Philip . Sx 7 chiếc trên toàn thế giới . 1 chiếc để viện bảo tàng, 6 chiếc được bán trên thị trường .
Giá 2,6 triệu USD / 1 chiếc
Hiện tại bên Châu Âu mình đang có 2 con . Mới dùng được vài tháng còn như mới tinh
Call: 0915936666
2021-08-29
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *