Welcome

Dharma Chánh Đạo Hôm trước khi ra Hội An có nói chuyện với ba J về doanh nghiệp và bàn đến cả vương nghiệp Ba J kể ngày xưa cứ vua nào thành

Dharma/ Chánh Đạo Hôm trước khi ra Hội An có nói chuyện với ba J về doanh nghiệp và bàn đến cả vương nghiệp - Ba J kể ngày xưa cứ vua nào thành nghiệp thì tướng có công lại bị đem ra chém. Mình ngẫm nghĩ rồi nói với ảnh đó là vì những con đường tạo doanh nghiệp hay vương nghiệp đó có quá nhiều đau thương, tổn thương, hy sinh/ sacrifice cho nên lúc thành nghiệp cũng phải chém giết nhau để xâu xé bù lại những tổn thất dọc đường đi. Con đường hướng đến những gì tốt đẹp là con đường không có sacrifice - con đường tạo từ niềm vui và những điều tử tế thì sẽ dẫn thêm nhiều niềm vui và những điều tử tế.
2021-06-17
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *